Girardengo - Eldorado 1954 Giro d'Italia 1954 Girardengo - Eldorado - Hutchinson (team Tour of Italy 1954)
Photo: courtesy Erik Van Herck

  • To Girardengo - Eldorado 1954 @ Cycling Archives
    To: Giro d'Italia 1954 @ Cycling Archives