Gianni Faresin

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Gianni Faresin @ Cycling Archives