Aleksandr Gontchenkov

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Aleksandr Gontchenkov @ Cycling Archives