Gian Matteo Fagnini

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Gian Matteo Fagnini @ Cycling Archives